Guia de càlcul d'emissions de contaminants

La Guia de càlcul d'emissions de contaminants a l'atmosfera és una eina per estimar les emissions de contaminants a l'atmosfera de diferents fonts d'emissió antropogèniques i fonts d'emissió naturals accelerades per l'activiat humana. Està dissenyada per a facilitar el càlcul a les organitzacions i a la població en general. Com a eina didàctica, s'ha creat una Calculadora d'emissions de contaminants atmosfèrics que és una aplicació que calcula les emissions del consum domèstic de combustibles i les emissions del trànsit per a dos contaminants, òxids de nitrogen (NOx) i partícules de diàmetre inferior a 10 micròmetres (PM10). En aquest cas, quan parlem d'emissions de trànsit, s'han considerat les emissions dels vehicles que hi ha actualment al mercat.

Calculadores

Bicia't cada dia: calcula l'estalvi de CO2 de un trajecte en bibicleta

Calculadora CO2 de viatges

Calculadora de viatges en autobús: quantes emissions de CO2 podeu estalviar utilitzant l'autobús

routeRANK  motor de cerca de viatges que calcula la ruta de viatge completa integrant connexiones en tren, carretera i aire.

Espais i sales: organització d'events Emissions derivades dels consums energètic dels espais

Consum en stand by

Els nostres residus, la nostra responsabilitat: calculadora de residus

Sapiguem quanta energia gastem

How Much CO2 Is Created By…

Very action, every event, every person, everything emits a certain amount of carbon. This interactive visualization examines some of those scenarios. Play around to learn some interesting and surprising information about how much carbon is released during various activities