Balanços energètics de Catalunya

Balanços energètics de Catalunya

El balanç energètic de Catalunya presenta les partides que descriuen les diferents operacions que segueix cada font energètica: producció i consum d'energia primària, pèrdues en transformació, consums propis, pèrdues en transport i distribució d'energia, consums no energètics, així com també el consum final total i el consum final per sectors consumidors.

Consultar els Balanços energètics de Catalunya