Un edifici del 22@, emblema de la eficiència energètica

2012-11-05 16:53

Es tracta del primer edifici plurifamiliar acabat a Barcelona que obté una lletra A en qualificació energètica

Article complet

Retorna