Territori i Sostenibilitat inicia el procés per implantar l'Eurovinyeta a la xarxa viària

2013-07-08 14:15
- La Generalitat comença la informació pública del Decret que transposa la Directiva europea sobre la tarifació als vehicles pesants de transport de mercaderies per l’ús de determinades insfraestructures viàries
 
- L’Eurovinyeta permetrà generar fons per la millora i optimització de les infraestructures i del sector del transport i la promoció d’una mobilitat més sostenible
 
- El Govern aprovarà el Decret a la tardor després d’un període de presentació, anàlisi i concertació de la mesura amb el sector del transport
 
- En una primera fase, el Govern preveu aplicar la mesura a l’eix Transversal el segon semestre de 2014
 
Retorna