Smart phones i laboratoris high-tech estudien els efectes dels contaminants ambientals en la salut

2012-12-12 09:08

EXPOsOMICS té com objectiu desenvolupar un nou enfocament per a avaluar l'exposició als principals contaminants ambientals a través de la caracterització externa i interna dels components del “exposome”. El concepte de “exposome” es pot definir com la mesura de totes les exposicions d'un individu durant el seu de vida i com aquestes exposicions afecten a la seva salut. Aquest projecte es centra en l'estudi dels contaminants que es troben en l'aire i en l'aigua i com afecten al'ésser humà durant els períodes crítics de la vida.

Article complet

Retorna