Qualitat de l'aire: Jacqueline McGlade

2013-03-07 09:03

Malgrat les millores en la qualitat de l'aire, la contaminació segueix sent un tema crucial per a la salut i el benestar dels ciutadans europeus, sosté Jacqueline McGlade.

Article complet

Retorna