Primera reunió entre Generalitat, Ajuntament de Barcelona i Àrea Metropolitana de Barcelona per assolir un pacte metropolità pel transport públic

2014-02-18 09:51

Generalitat, Ajuntament de Barcelona i AMB esbossen un gran acord per garantir a llarg terminiel finançament del sistema de transport públic gestionat per l'ATM, reduir a zero el deute i confeccionar un pla d'estímul de la demanda.

Article complet

Retorna