Poc suport social

2012-04-30 11:44

Gran part de les entitats de Barcelona no veuen oportuna la implantació d'un peatge urbà al centre de la ciutat.

La taxa de congestió és una proposta recurrent que al seu dia van defensar la conselleria de Medi Ambient i l'alcalde Joan Clos, que Xavier Trias va criticar i  

que ja va ser reclamada pels taxistes el 2008

Article complert

Retorna