Noves bases cartogràfiques: Xarxa d'Emissions Atmosfèriques de Catalunya (XEAC) i Zones de Qualitat de l'Aire (ZQA)

2013-09-30 10:39

La Xarxa d'Emissions Atmosfèriques de Catalunya (XEAC) és l'eina d'anàlisi i control del Departament de Territori i Sostenibilitat que permet fer el seguiment de les emissions dels focus contaminants de l'atmosfera que tenen una incidència potencial sobre el medi. Aquesta base cartogràfica descriu la ubicació dels punts de mesura de la XEAC i els contaminants mesurats en cada punt.

Les Zones de Qualitat de l'Aire (ZQA) tenen com a objectiu que les mesures que es fan en una zona siguin representatives de la qualitat de l'aire de tota l'àrea que la comprèn. Per això cal que la superfície que forma una zona sigui homogènia respecte a l'orografia, la climatologia, la densitat de població i el volum d'emissions industrials i de trànsit. Aquesta base cartogràfica descriu la delimitació de les diferents Zones de Qualitat de l'Aire de Catalunya.

 

 

Retorna