Nova guia per a la compra verda pública de vehicles

2012-10-31 15:21

La Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat ha elaborat la guia per a la compra verda de vehicles, recentment aprovada per la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, amb la finalitat de dotar del coneixement necessari a les persones per a que aprofitin els avantatges de les noves tecnologies i introdueixin criteris ambientals.

Article complet

Retorna