Nova base cartogràfica de les Zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric a Catalunya

2013-05-07 14:21

S’ha publicat al web de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat la nova base cartogràfica de les Zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric a Catalunya, on es representa la delimitació territorial d’aquestes zones respecte a diferents contaminants.

Article complet

Retorna