“No pot ser que la contaminació ens surti gratuïta”

2015-03-18 10:51

La Directora general de Qualitat Ambiental ens explica quines són les mesures que creu que s’haurien d’aplicar per reduir la contaminació atmosfèrica a les ciutats i reflexiona sobre el paper de l’Administració en la protecció del que respirem.

Article complert

Retorna