Nissan cedeix un cotxe elèctric a l'Ajuntament de Figueres

2013-03-24 14:23

Amb aquesta cessió, ambdues institucions manifesten la seva voluntat de promocionar i fomentar l'eficiència energètica i la millora del medi ambient a través de polítiques i iniciatives com la promoció de vehicles més eficients i menys contaminants, ja que els cotxes elèctrics tenen un paper fonamental en la millora de la qualitat de l'aire i la sostenibilitat del transport a les ciutats.

Article complet

Retorna