Millora el comportament ambiental de les flotes de transport

2015-04-09 12:47

Més de 4.500 vehicles ja llueixen el Distintiu de garantia de qualitat ambiental a Catalunya. Aquesta ecoetiqueta certifica l’acompliment de determinats criteris basats en la gestió de la flota, la conducció eficient, el tipus i estat dels vehicles i altres accions de compromís ambiental. Els ajuts per a la compra de taxis més “nets” promouen la renovació del parc, i una disminució del consum energètic i dels contaminants atmosfèrics. Diferents acords amb empreses energètiques, automobilístiques i de logística incentiven els projectes de mobilitat intel·ligent per reduir la contaminació de l’aire de les ciutats.

Article complert

Retorna