Més del 20% de la contaminació atmosfèrica de la ciutat prové de l’activitat del port

2014-01-15 14:29

Segons dades extretes de la diagnosi que ha servit de base per elaborar la normativa de qualitat de l'aire, el port de Barcelona és una font molt important de contaminació atmosfèrica. Genera, concretament, el 23% de la pol·lució en partícules en suspensió i el 16% per diòxids de nitrogen. La presència de vaixells pesants, les maniobres en atracar i salpar, i l'ús de màquines durant les feines de càrrega i descàrrega de les mercaderies en són les primeres causes.

Article complet

Retorna