Mapa de mesures per a l'estalvi i l'eficiència energètica

2012-07-09 12:09

El mapa de mesures és una entorn web que permet accedir a dues aplicacions diferenciades.  D’una banda hi ha el cercador de mesures, una base de dades on es descriuen de forma detallada i extensiva les mesures que es poden aplicar en el sector industrial, residencial i terciari.  D’altra banda, en el Mapa de Mesures podem trobar un conjunt d’infografies on es representen els esquemes tipus de les instal·lacions més comuns en l’àmbit industrial.  Aquests gràfics permeten que l’usuari pugui seleccionar qualsevol dels components de les instal·lacions més comuns en l’àmbit industrial o gran terciari i l’aplicació li retorna una mesura a implantar per millorar l’eficiència energètica de l’equip seleccionat.

Article complet

Retorna