Mals aires a la ciutat

2015-05-08 10:09

La menor activitat als carrers com a resultat de la crisi i una bonança meteorològica han permès que els nivells de contaminació hagin millorat lleugerament a la ciutat de Barcelona en els últims anys, però la qualitat de l'aire segueix sent dolenta en línies generals i pràcticament no s'han tingut en compte les recomanacions dels científics: ni s'han creat zones de baixa emissió, ni s'ha posat límit als vehicles dièsel més vells, ni tampoc s'ha aconseguit que els vaixells que atraquen al port es connectin a la xarxa elèctrica, entre altres qüestions. És més, l'any 2011 es va suavitzar la limitació de velocitat -el famós límit de 80km/h- que s'havia posat en marxa per reduir la contaminació en els accessos a la ciutat.

Article complert

Retorna