Mala qualitat de l'aire a les ciutats europees

2012-09-25 08:58

Quasi una tercera part dels habitants de ciutats europees estan exposats a concentracions excessives de partícules en suspensió atmosfèrica, segons un informe difós ahir per l'Agència Europea de Medi Ambient (AEMA). L'estudi indica que moltes zones d'Europa tenen problemes persistents amb l'ozó troposfèric i les concentracions de partícules a l'aire lliure (PM), el contaminant atmosfèric amb més riscos per a la salut a la UE, ja que és una causa de mort prematura.

Article complet

Retorna