L’ús de la bici a la feina

2012-05-15 14:12

Al departament hem implantat un sistema de préstec de bicicletes per a tots els desplaçaments dels treballadors de DTES i d’aquesta manera contribuir a la reducció d’emissions de CO2, de NOx (òxids de nitrogen) i de PM10 (partícules de diàmetre inferor a 10 micres) així com a la reducció de la despesa pública.

Article complet

Retorna