L’ozó es torna a disparar a Catalunya davant la passivitat de les autoritats

2015-07-21 13:10

La situació de contaminació per ozó troposfèric al país és alarmant. Des del mes de març es ve superant tant l’objectiu legal per a la protecció de la salut humana (concentració d’ozó superior a 120 µg/m3, de mitjana en 8 hores) com la recomanació que l’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha establert per a aquest contaminant. La perllongada ona de calor i l’intens tràfic motoritzat que suporta Catalunya ha provocat que se superin gairebé diàriament els nivells especialment en la Plana de Vic, Camp de Tarragona, Terres de l’Ebre i Comarques de Girona.

Ecologistes en Acció denuncia la insuficient informació donada per part de les autoritats, que es limita a la publicació de dades a la web i l’enviament d’avisos de les superacions del nivell d’informació (mitjanes horàries superiors a 180 µg/m³ ) als qui ho hagin sol·licitat prèviament. Per als ecologistes és necessària una campanya comunicativa contundent que avisi a la població de forma immediata i a través dels mitjans de comunicació massius perquè es prenguin mesures de protecció a la salut, i que expliqui la gravetat del problema i les seves causes.

Article complert

Retorna