Lliurament del segon estudi per partícules PM10 a Granollers.

2013-03-15 14:50

En aquest estudi es fa l'anàlisi de la qualitat de l'aire per partícules de mida inferior a 10 micres; s'observa la seva evolució al llarg del dia, l'evolució setmanal, mensual i els resultats anuals al llarg de tres anys. Així com relacionar l'impacte del trànsit i la indústria sobre la qualitat de l'aire.

Article complet

Retorna