Lliurament del Pla d’Acció per a la Millora de la Qualitat de l’Aire a Santa Coloma de Gramenet

2014-02-17 14:40
Aquest Pla és el segon que elabora la Diputació en un municipi de més de 100.000 habitants. S'han realitzat un inventari d'emissions i una anàlisi de la qualitat de l'aire respecte els contaminants de diòxid de nitrogen i partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres. Això ha permès definir les accions més adients per a la reducció de les emissions locals

Santa Coloma de Gramenet pertany a la Zona de Qualitat de l'Aire 1 ZQA 1, les zones 1 i 2 van ser declarades de protecció especial de l'ambient atmosfèric pels contaminants NO2 i PM10, d'acord amb el decret 226/2006 de la Generalitat.

Artice complet

 

Retorna