Lliurament del Pla d’Acció per a la Millora de la Qualitat de l’Aire a Badalona

2013-06-18 16:55

Aquest Pla és el primer que elabora la Diputació en un municipi de més de 100.000 habitants. S'ha realitzat un inventari d'emissions, procedents de diferents focus, i s'ha fet una anàlisi de la qualitat de l'aire respecte els contaminants diòxid de nitrogen (NO2) i partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10), la qual cosa permetrà conèixer la situació de partida per poder elaborar un Pla amb les accions més adients per a la reducció de les emissions locals.

Article complet

Retorna