Lliurament d’estudis de la Qualitat de l’aire a Viladecavalls i Olèrdola.

2012-12-14 13:19

L'Oficina Tècnica d'Avaluació i Gestió Ambiental ha realitzat unes anàlisis de la qualitat de l'aire a Viladecavalls amb l'objectiu d'observar l'evolució dels contaminants al llarg del dia, l'evolució setmanal, mensual, establir una relació dels diferents contaminants i també observar l'impacte del trànsit i la indústria. En el cas d'Olèrdola, s'ha fet l'anàlisi de la qualitat de l'aire per partícules de mida inferior a 10 micres.

Article complet

Retorna