Línia d’ajuts per fomentar la compra de taxis elèctrics i híbrids

2015-02-02 13:10

La mesura té com a objectiu potenciar la disminució del consum energètic i dels contaminants atmosfèrics a través de la renovació dels vehicles per models de menor consum que generen menys diòxid de carboni (CO2), òxids de nitrogen (NOx) i partícules. El Departament de Territori i Sostenibilitat preveu destinar 150.000 euros per incentivar l'adquisició de taxis elèctrics, híbrids i els que utilitzin com a font d'energia GLP i gas natural o bifuel amb motor de benzina.

Article complert

Retorna