Les unitats mòbils de vigilància de la contaminació atmosfèrica UM3 i UM4 s'han ubicat a diferents carrers de la ciutat de Barcelona

2013-04-10 15:02

La campanya forma part del projecte AIRUSE  en el qual pariticipen el Departament de Territori i Sostenibilitat, el IDAEA-CSIC, l'Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona. El projecte AIRUSE  desenvolupa estratègies noves per a la millora de la qualitat de l'aire als països del Sud d'Europa i implica institucions públiques i privades d'Espanya, l'UK, Portugal, Itàlia i Grècia.

Article complet

Retorna