Les famílies tenen un potencial d'estalvi energètic del 23,2%

2014-03-04 17:34

Les famíles espanyoles tenen un potencial d'estalvi energètic del 23%, i això equival a una gens menyspreable xifra d'uns 5.500 milions d'euros anuals, el 2,2% del producte interior brut (PIB). Aquesta variable, que s'aconseguiria amb canvis d'hàbits i petites mesures, equival al doble de tot el consum energètic d'Irlanda i les emissions de diòxid de carboni de 3,3 milions de cotxes a l'any. Una part d'això són uns 72 euros anuals de mitjana que deixarien de consumir-se si s'apaguessin completament els electrodomèstics quan no s'utilitzen.

Article complet

Retorna