L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca inicia una campanya de mesura dels fums emesos pels vehicles diesel

2014-10-15 12:33

L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, amb col·laboració de la Generalitat de Catalunya, inicia aquesta setmana una campanya de mesura de fums emesos per vehicles.
La campanya, promoguda per la Regidoria de Medi Ambient, i duta a terme per la Policia Local, pretén informar als conductors dels vehicles diesel de l'estat del seu vehicle, pel que fa als fums negres emesos, i conscienciar de la conveniència de fer un bon manteniment del vehicle, per matenir les emissions dins dels límits permesos per la legislació.
Tot i que l'objectiu no és dur a terme una acció sancionadora, sí que pretén detectar els vehicles més contaminants i requerir la seva reparació, per reduir les emissions de partícules i obtenir una millor qualitat de l'aire.

Article complert

Retorna