L’aire no és només oxigen

2015-03-11 10:32

Investigador del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) a Institut de Diagnosi Ambiental, Querol ens introdueix els quatre contaminants més crítics aquí a Catalunya, dos dels quals afecten de ple a Barcelona. Les partícules en suspensió (PM), el diòxid de nitrogen (NO2), l’ozó (O3) i el benzoapirè (C20H12) van de la mà de l’oxigen que respirem i ens afecten més a curt termini que el CO2 i el canvi climàtic.

Mitjançant diverses estacions de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA), s’analitzen aquests contaminants i es comprova que no superin els nivells límit que estableix la legislació europea.

Article complert

Retorna