La reducció de desplaçaments en vehicle privat a Sabadell fa baixar l’emissió de partícules contaminants a l’aire

2012-09-21 10:16

El preu del petroli i la crisi econòmica provoca que es redueixi l’ús del cotxe. La Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura engega dissabte amb l’objectiu de potenciar l’ús del transport públic

Article complet

Retorna