La contaminació atmosfèrica dels petards supera el màxim permès per la Unió Europea

2012-06-25 14:41

Els milers de coets i petards que van il·luminar el cel de la ciutat durant la revetlla de Sant Joan van tenir també una vessant més negativa. La combustió d'aquests elements pirotècnics, i de les diverses fogueres, va alliberar a l'atmosfera grans quantitats de partícules en suspensió considerades com a contaminants.

Article complet

Retorna