Ja es pot demanar el distintiu de garantia de qualitat ambiental per a les flotes de vehicles respectuoses amb el medi ambient.

2013-02-08 14:08

El Distintiu de garantia de qualitat ambiental incorpora una nova categoria adreçada a les flotes de vehicles. Els criteris ambientals establerts per l’atorgament del Distintiu per a flotes de vehicles s’han publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC 6288, de 8 de gener de 2013) i ja es poden consultar i descarregar a la següent pàgina web: www.gencat.cat\territori\distintiuambiental. A més, també es poden descarregar els impresos de sol·licitud i els informes d’avaluació corresponents a aquesta categoria de serveis.

Retorna