Granollers disposa del Pla d'actuació local per a la reducció de la contaminació atmosfèrica

2011-11-23 16:26

Amb el suport de l'Oficina Tècnica d'Avaluació i Gestió Ambiental de la Diputació de Barcelona, s'ha elaborat el Pla d'actuació local per a la reducció de la contaminació atmosfèrica a Granollers. El Pla revisa tota la informació disponible sobre les emissions, anàlisi de contaminants i els nivells de qualitat de l'aire local, i recull un seguit d'actuacions a impulsar que ajudin a reduir les emissions locals.

Llegir més

Retorna