Fum enquistat a Barcelona

2015-10-09 08:34

L'aire que respiren els habitants de l'àrea de Barcelona i altres grans ciutats europees no solament supera els nivells recomanables d'òxid de nitrogen (NO2), un gas catalogat per l'OMS com a potencialment carcinogen, sinó que els progressos dels últims anys han sigut pràcticament nuls. No n'hi ha hagut prou amb la modernització del parc mòbil, la limitació de l'aparcament ni els límits de velocitat, entre altres mesures de mitigació posades en marxa, i també han sigut escassos els beneficis derivats de la crisi i la reducció del trànsit. I el més xocant de tot és que l'NO2 s'enquisti just quan altres perillosos contaminants, com l'òxid de sofre, el benzè i fins i tot les partícules en suspensió, s'han reduït dràsticament.

Article complert

Retorna