Fonts d'energia renovables: la Comissió en confirma la integració del mercat i la necessitat del creixement després del 2020

2012-06-07 08:49

La Unió Europea s'ha compromès a aconseguir un percentatge del 20% d'energia procedent de fonts renovables l'any 2020. Aquest objectiu només es pot assolir de manera rendible si totes les polítiques que estan en vigor actualment s'apliquen a tots els Estats membres i si convergeixen els règims de suport. A la comunicació adoptada avui, la Comissió reclama un plantejament europeu més coordinat en relació a la creació i a la reforma dels règims de suport, així com un major recurs al comerç d'energia procedent de fons renovables entre els Estats membres. A més, la necessitat d'una seguretat reglamentària dels inversors fa que sigui crucial que comencem a parlar del futur i a establir un marc sòlid per després de l'any 2020.

Article complet

Retorna