Els espais verds de Barcelona capturen 300 Tn de contaminants atmosfèrics i 19.000 Tn de CO2 a l’any

2014-05-02 13:39

En termes econòmics, la captura de contaminants i de CO2 equival a 1,73 milions d’euros i 300.000 euros anuals, respectivament. Polítiques mediambientals que tinguin en compte la gestió de la infraestructura verda a escala metropolitana podrien tenir efectes importants en la millora de la qualitat de l’aire de la ciutat.

Article complet

 

Retorna