Els 80 km/h, liquidats

2012-04-28 10:29

El límit als accessos a Barcelona en moments d'alta contaminació puja a 90 km/h.

Els ajuntaments podran controlar les emissions dels vehicles.

El NO2 i les partícules segueixen per sobre del màxim a l'àrea metropolitana.

Article complet

Retorna