El transport públic sortirà a meitat de preu quan es produeixi un episodi de contaminació atmosfèrica

2014-09-26 07:43

El nou pla del govern per millorar la qualitat de l'aire inclou recàrrecs del 25% en peatges i aparcaments municipals. El govern també preveu desgravacions fiscals per l'activitat industrial que acceleri la incorporació de les tècniques més modernes per assolir emissions més baixes. El transport públic sortirà a meitat de preu quan es produeixi un episodi de contaminació de l'aire. Aquesta és una de les mesures més destacades del Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire a les zones de protecció especial (ZPE), que el govern té previst aprovar aquest dimarts en la reunió del consell executiu. En contrapartida, s'incrementarà un 25% les tarifes dels peatges i dels aparcaments municipals regulats, sempre dins les ZPE. L'objectiu principal del pla és reduir les emissions d'òxids de nitrogen (NOX) i de partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) per restablir la qualitat de l'aire i respectar els valors límit que determina la legislació europea.

Article complert

Retorna