El sector energètic espanyol en la cruïlla (II): Diagnòstic i propostes de les renovables

2012-06-12 09:10

El sector de l’energia renovable a Espanya s’ha convertit en un referent a escala mundial –i no en va, ja que diverses empreses espanyoles són líders mundials. És un sector d’indubtable creixement en els darrers anys a Espanya, tant per la producció elèctrica com pel desenvolupament de la tecnologia, que ha contribuït a fer que hi hagi una quota de generació de renovables d’un 30 % (de les més altes d’Europa), que augmentin les exportacions, que disminueixin les emissions de CO2 i que es generi ocupació, cosa que ha tingut un impacte notable en el PIB espanyol.

Article complet

Retorna