El Ple aprova el Pla de millora de la qualitat de l'aire de Terrassa 2015-2020

2015-03-11 13:41

El Ple de l'Ajuntament de Terrassa ha aprovat inicialment el Pla de millora de qualitat de l'aire de Terrassa 2015-2020, el document amb el qual el Consistori vol desplegar un conjunt de mesures per a rebaixar els nivells de contaminació de l'aire i millorar-ne la qualitat.

Amb aquest Pla, l'Ajuntament de Terrassa s'ajusta a la legislació vigent a nivell català, estatal i europeu. Segons la Llei 34/2007 de qualitat de l'aire i el  Reial Decret 102/2011 relatiu a la millora de la qualitat de l'aire, Terrassa ha de disposar d'un Pla de millora de la qualitat de l'aire propi, pel fet de tenir més de 100.000 habitants i d'ubicar-se dins la zona de protecció especial de l'ambient atmosfèric. L'elaboració del pla està recollida al Pla de mandat 2012-2015.

Article complert

Retorna