Centrals de biomassa: els diners abans que la salut?

2012-09-07 11:46

L’informe de l’OMS del 2011 adverteix que la contaminació atmosfèrica és un dels problemes principals per a la sanitat mundial. Aquesta pol·lució ve donada, sobretot, per la combustió a gran escala de materials com la biomassa o el carbó, procedent de la biomassa prehistòrica. Al seu torn, el Comitè Científic de l’Agencia Europea del Medi Ambient, el 15 de setembre de 2011, adverteix que “És poc probable que es puguin duplicar, o més, els aprofitaments de la biomassa sense patir serioses conseqüències ambientals”. Per tant, la voluntat de certes empreses i de la Generalitat de concentrar 4 centrals incineradores de biomassa, amb capacitat per cremar 380.000 t/any, en un radi d’11 km, entre Juneda i el Palau d’Anglesola, és, com a mínim, una temeritat injustificable. L’únic que podria justificar aquests projectes és la intenció d’anteposar el benefici econòmic a la salut pública.

Article complet

Retorna