Catalunya obté un aprovat en la qualitat de l'aire

2012-10-01 12:13

informe · No forma part de les regions més pol·luïdes per partícules en suspensió, però Barcelona supera el límit de diòxid de nitrogen com la resta de grans ciutats problema. El país sí que està integrat en la part de la franja mediterrània que té un problema sanitari amb la concentració d'ozó

Article complet

Retorna