Canvi climàtic i qualitat de l’aire: cap a un enfocament integral

2014-01-03 13:24
Aproximadament a mitjans d’octubre molts mitjans de comunicació van dedicar força espai al fet que l’OMS a traves de la seva Agència Internacional de Recerca del Càncer (IARC en anglès), havia pres la decisió de classificar la contaminació atmosfèrica com a agent cancerigen, dins la mateixa categoria que el fum del tabac, la radicació UV o el plutoni. Aquí mateix a casa nostre sabem molt bé que vol dir això: l’Àrea de Barcelona, el Baix Llobregat  i el Vallès pateixen en ocasions situacions d’increment de la concentració de determinats contaminants (NOx i partícules) que fan necessari activar els protocols d’avis a la població i l’aplicació de mesures per a reduir la concentració d’aquests contaminants. El més recent el que va tenir lloc aquest passat desembre (del 4 al 6 i del 9-12). 
 
 
Retorna