Avís en relació a la desactivació de l'episodi ambiental de contaminació atmosfèrica

2012-10-11 14:20

En relació a l'avís de la Direcció General de Qualitat Ambiental, d'ahir 9 d’octubre, referent a l'episodi de contaminació per partícules en suspensió a la Regió Metropolitana de Barcelona, us informem que ahir per la tarda els nivells de partícules PM10 van disminuir i avui es preveu que es mantinguin dins de la normalitat. Per tant la Direcció General de Qualitat Ambiental dóna per finalitzat l’episodi de contaminació per partícules en suspensió.

Article orignal

Retorna