Avís en relació a l'activació de l'espisodi ambiental de contaminació atmosfèrica

2012-10-09 18:28

 

Degut a la situació meteorològica actual amb la presència d’un anticicló sobre la zona de protecció especial, s’informa que en relació als nivells de partícules en suspensió en l’aire enregistrats en algunes estacions pertanyents a la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) són elevats.
 
Retorna