Actualitzada la base cartogràfica de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica

2013-12-20 11:10

Aquesta base cartogràfica descriu la ubicació els equips de mostreig i d'anàlisi de contaminants atmosfèrics, tant si són de tipus manual com automàtic, i els diferents contaminants mesurats en cada punt.

Article complet

 
Retorna