30 anys vigilant i millorant la qualitat de l’aire a Catalunya. Anuari 2013

2014-05-21 16:33

S'ha publicat l'anuari de les dades de qualitat de l'aire 2013 de Catalunya. Aquesta publicació coincideix amb la celebració dels 30 anys de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA), que es va crear l'any 1983, un cop aprovada la Llei 22/83, de 21 de novembre, de protecció de l'ambient atmosfèric. Amb la seva creació es van establir les bases per a la gestió i la vigilància de la qualitat de l'aire que respirem a Catalunya. En aquell moment, la Generalitat assumia també un paper de lideratge i coordinació entre els diferents ens públics o privats que mesuraven la qualitat de l'aire.

Article complet

Retorna