Acord per un Aire Més Net

La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, associació de municipis compromesos amb el medi ambient per avançar cap a un desenvolupament sostenible, va aprovar per unanimitat un acord per a la millora de la qualitat de l’aire en la seva 13a assemblea celebrada a Lleida, el 7 de març de 2013
 
En virtut d’aquest acord, els municipis es comprometen a aprovar plans locals de la qualitat de l’aire, amb concordança amb les mesures que es detallin en el proper Plan Nacional de Calidad del Aire del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, i en el Pla d’actuació per a la Millora de la Qualitat de l’Aire a Catalunya 2011-2015.
 
Els plans locals poden establir accions com l’impuls a mesures de fiscalitat ambiental local a través de la modificació de l’impost de circulació en funció de les emissions d’òxids de nitrogen i de partícules, a més del CO2, o el foment de la instal·lació d’infraestructures de recàrrega de vehicles 
de gas i l’extensió de la xarxa de recàrrega de vehicles elèctrics. L’acord també insta la Comissió Europea, el Govern de l’Estat i la Generalitat a impulsar mesures de limitació dels carburants que produeixen alts nivells de contaminants i a tenir en compte les ciutats i pobles en el procés per definir una nova estratègia i elaborar propostes per millorar la qualitat de l’aire. 
 
El Departament de Territori i Sostenibilitat Sostenibilitat és membre observador de la la Xarxa.

13a Assemblea General de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat

L'Assemblea General és l'espai de trobada i intercanvi anual dels membres de la Xarxa. És el punt neuràlgic de trobada del món local català en referència a les polítiques de desenvolupament sostenible i de gestió ambiental

Actualitat 13a Assemblea Xarxa

ACORD

per un Aire més Net